Nordisk Arbetarfilmfestival (Nordic Labor Film Festival - NLFF) is part of the growing global movement of festivals for labour films in the world. At NLFF we will show documentaries, fiction, classics and science fiction. The films will explore the lives of a diverse range of workers - everything from fast food workers to firefighters, the Chilean miners to the writers in Hollywood - and everything in between. Our goal is to find the right balance between seriousness and entertainment in addition to interesting guests and lively discussions - this will be an event that no one wants to miss!

This movement of festivals has a high cultural value for the unions. It speaks to every person and we want to strengthen the cooperation between different groups. The main advantage of this type of labour film festivals for the unions, is the connection made between the workers' struggle and culture. It's broadening both our work in a way that is more accessible to the public, political representatives, media and trade unionists.

2012 the first conference of the labour film organizers was held in Washington DC. The aim was to kick-start a global movement of labour film festivals. The number of participating organizers clearly showed the great interest in this genre. The conferences have been held annually since then and you can read more about this and the movement here: https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals/

The idea is to start up NLFF in a small scale in 2017, 6-7 May at the Folkets Bio Panora, and later broaden it to a Nordic film festival. Future plans include LabourDOX, regular screenings and talks/workshops, and a school information project with special screenings and guests for a younger audience.

 

Samarbetspartners: RåFILM,  Filmcentrum Syd, Folkets Bio PANORA, ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Emmaus Björkå.

Nordisk Arbetarfilmfestival (Nordic Labour Film festival - NLFF) är en del av den växande globala rörelsen av festivaler för arbetarfilmer i världen. På NLFF kommer vi att visa dokumentärer, berättande fiction, klassiker och science fiction. Filmerna kommer att utforska liven för ett skiftande utbud av arbetare – allt från snabbmatsarbetare till brandmän, från chilenska gruvarbetare till skribenter i Hollywood – och allt däremellan. Vårt mål är att hitta rätt balans mellan allvar och underhållning utöver intressanta gäster och livliga diskussioner – detta kommer att bli ett event som ingen vill missa!

Denna rörelse av filmfestivaler har ett högt kulturellt värde för arbetarrörelsen. Den talar till varje människa som vi vill stärka samarbete mellan olika grupper. Den främsta fördelen med denna typ av arbetarfilmfestivaler för de fackliga organisationerna, är kopplingen som görs mellan arbetarkampen och kulturen. De breddar bådas vårt arbete på ett sätt som är mer lättillgängligt för allmänheten, politiska företrädare, media och fackföreningsmedlemmar.

2011 hölls den första konferensen för arbetarfilmsorganisatörer i Washington DC. Syftet var att kick-starta en global rörelse av arbetarfilmfestivaler. Antalet deltagande organisatörer visade tydligt på det stora intresset för denna genre. Konferenserna har hållits årligen sedan dess och du kan läsa mer om den och rörelsen här: https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals/

Tanken är att starta upp NLFF i liten skala 2017, 6-7 maj på Folkets Bio PANORA, för att med tiden bredda den till en nordisk filmfestival. Framtida planer inbegriper LabourDOX, återkommande filmvisningar och samtal/workshops, samt ett skolinformationsprojekt med speciella visningar och gäster för en yngre målgrupp.

Partners: RåFILM,  Filmcentrum Syd, Folkets Bio PANORA, ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Emmaus Björkå.