ENG
NLFF is joining the growing global movement of labour film festivals throughout the world.

 

In 2011, the first ever conference of labour film festival organisers took place in Washington DC. The purpose was to try to kick-start a worldwide labour film festival movement. The number of organisers attending from across the globe was a testament to the growing interest in this area of film. These conferences have continued ever since.

 

The festivals represented at the conference were at very differing levels of experience. New people and new events just getting started, as well as organisers of festivals with a long and rich history.

 

There were countries with a strong labour film festival movement including South Africa, Korea and Turkey. There are also projects running across North America and Europe.

 

All this illustrates the growing movement around these types of films.

 

It’s interesting to note that many labour film festival organisers have grown out of the labour movement, so were fledgling navigators through the film industry.

 

 LFF around the globe: https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals

 

 

 

 

 

SV

 

Arbetarfilm Festivalen (NLFF) följer med i den växande globala rörelsen av filmfestivaler över hela världen.

 

Under 2011 ägde den första konferensen med arrangörer av arbetsfilmfestivaler rum i Washington DC. Syftet var att försöka starta en världsomspännande filmfilmfestivalsrörelse. Antalet arrangörer som deltog från hela världen var ett bevis på det växande intresset för filmområdet. Dessa konferenser har fortsatt sedan dess.

 

De festivaler som representerades vid konferensen hade olika nivåer av erfarenhet. Nya människor och nya evenemang som precis börjat, liksom arrangörer av festivaler med en lång och rik historia.

 

 

Det fanns länder med en stark arbetarfilmfestival rörelse inklusive Sydafrika, Korea och Turkiet. Det fanns också projekt som löper över Nordamerika och Europa.

 

 

Allt detta illustrerar den växande rörelsen kring dessa typer av filmer. Det är intressant att notera att många arrangörer av arbetsfilmfestivaler har vuxit ur arbetarrörelsen, men det finns också de som navigerat genom filmindustrin.

 

 

LFF runt om i världen: https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals