Arbetar Filmfestivalen 2019 flyttar till 8-10 november !

Vi fortsätter skapa en mötesplats för att diskutera arbete och en inkluderande framtid för alla genom film och samtal. Se fram emot nya diskussioner, filmer och nya koncept när vi fortsätter utveckla vår festival. Kom i november och använd maj till politik och att njuta av solen. Vi börjar släppa program i början av hösten!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/379038972685175/

-----------------------------------

Nordic Labour Film Festival 2019 moves to November 8-10 !

We continue to create a meeting place to discuss labour and an inclusive future for everyone through film and talks. Look forward to new discussions, film and new concepts as we continue to develop our festival. Come in November and use May for politics and enjoying the sun. We are beginning to release programs in the early fall!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/379038972685175/

 

 

 

Rocking the Birger Jarl is the story of the struggle of non-EU ferry workers in Sweden. When breaking free from isolation they finally assert their right to equality in a society considered the most democratic in the world. Talk with Talat Baht (director of the film).

Rocking the Birger Jarl är historien om icke-europeiska färjearbetares kamp i Sverige. Denna dokumentär handlar inte bara om kampen för att få rätt till anständigt arbete. Den handlar också om att återfå värdigheten som människa. En historia om diskriminerade människor som bryter sig fria från isolering. Vilket slutligen hävdar deras rätt till jämlikhet i ett samhälle som anses vara det mest demokratiska i världen.
Samtal med Talat Baht (filmregissör).

NLFF is part of a growing global movement of labour film festivals around the world. This is the second edition of the Nordic festival, organized by filmmaker-collective RåFILM. We continue this long-term collaboration together with the Swedish trade unions and ABF (the Workers’ Educational Association) by welcoming four new unions, LO Malmö and Centrum för Arbetarhistoria. By this years festival we continue to encourage discussions of working conditions in Sweden and have outlooks at rest of the world through the theme CLASS. We use film as a tool to highlight issues for the public, political representatives, media and union members. We also want to encourage trade unions to use film and will continue to organise film screenings throughout the year under the banner LabourFLIX.

SV

Arbetarfilm Festivalen (NLFF) är en del av en växande global rörelse av arbetarfilmfestivaler runt om i världen. Det här är den andra upplagan av den nordiska festivalen, organiserad av filmkollektivet RåFILM. Vi fortsätter detta långsiktiga samarbete tillsammans med de svenska fackföreningarna och ABF (Arbetstagarnas Bildningsförbund) genom att välkomna fyra nya fackföreningar, LO Malmö och Centrum för Abetarhistoria. På årets festival fortsätter vi att uppmuntra diskussioner om arbetsförhållanden i Sverige och ha utsikt över resten av världen genom temat KLASS. Vi använder film som ett verktyg för att lyfta frågor för allmänheten, politiska representanter, media och fackliga medlemmar. Vi vill också uppmuntra fackföreningar att använda film och fortsätter att organisera filmvisningar under hela året under namnet LabourFLIX.


Cooperation/Samarbete
ABFEmmaus BjörkåFolkets Bio Malmö / PanoraFilmCentrum Syd

Funding/Finansiering
Arbetarrörelsens Kulturfond, ABF Malmö, ABF Skåne, ABF Förbundet, LO Malmö, Centrum för Arbetarhistoria

Supporting Union Collaborators/Stödjande Fackföreningar i Samarbete
Byggnads SkåneElektrikerna, SAC, Handels, GS Facket, Transport