6-7 May a new type of labour film festival will take place at the cinema Panora in Malmö, NLFF - Nordic Labor Film Festival. In collaboration with ABF, Byggnads, Elektrikerna, Panora and Filmcentrum Syd, RåFILM takes the labour film To Malmö, Sweden and Scandinavia. This year's festival has received support from the Labor Movement's Cultural Fund.

Based on the theme of union organisation, we will show films that concern wage labour, workers and unemployed people from different perspectives. We will showcase documentaries and feature films from Sweden and internationally. Invite directors and specialists to join in conversations after the screenings. Arranging different seminars on topics such as migration and trade unions, as well as the role of the labour film.

Invited persons is Mohammad Taj, former chairman of the TUC Committee (equivalent to Swedish LO, The Swedish Confederation of Trade Union, he is now Second Vice Chairman). Taj came to England in 1974 and worked as a bus driver after which he began to engage in trade unionism. Allonias Sebhatu who is the main character of the film The Taxi Club, where we follow the consequences of organising of taxi drivers in Stockholm. Rojda Sekersöz made the film Beyond Dreams, a movie that addresses how young people try to create a life with uncertain future. To mention a few. In addition, we will show the science fiction movie In Time, with Justin Timberlake in one of the roles. Perhaps the clearest criticism of the American dream ever made on film. With the British I, Daniel Blake, we will try to take the temperature of the Swedish welfare system.

NLFF - The Nordic Labor Film Festival, which is part of the growing global movement of festivals for labour films in the world, will be the starting point for long-term cooperation with Swedish trade unions. Under the name LabourDOX, we will continue to have regular screenings, talks and workshops in collaboration with ABF and several unions under different themes after the festival. We also have the ambition to extend the annual festival to more locations both locally and in the Nordic countries. With this initiative we want to lift labour from different perspectives, encourage people to discuss the opportunities and limitations of work and the role of the unions. https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals/

This movement of film festivals has a high cultural value for the labour movement. It speaks to every person and wants to strengthen solidarity between different groups in society. The main advantage of this kind of labour film festivals for the trade unions is the link between the labour movement and culture. It broadens our work in ways that are more easily accessible to the public, political representatives, media and union members. Therefore, we will also have a seminar where we will address these issues together with invited from the London Labor Film Festival.

 Filmkollektivet RåFILM startar ny Nordisk arbetarfilmfestival

6-7 maj kommer en ny typ av arbetarfilmfestival att ha premiär på biograf Panora i Malmö, NLFF - Nordic Labour Film Festival. I samarbete med ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Panora och FilmCentrum Syd tar RåFILM arbetarfilmen till Malmö, Sverige och Norden. Detta årets festival har fått stöd från arbetarrörelsens kulturfond.

Utifrån temat facklig organisering kommer vi att visa filmer som berör lönearbete, arbetare och anställningslösa ur olika perspektiv. Vi kommer att visa dokumentärer och spelfilmer från Sverige och internationellt. Bjuda in regissörer och sakkunniga för att delta i samtal efter visningarna. Arrangera olika seminarium på teman som migration och fackförbund, samt arbetarfilmens roll.

Inbjudna personer är Mohammad Taj, tidigare ordförande för TUC (Englands motsvarighet till svenska LO, han är numera andra viceordförande). Taj kom till England 1974 och jobbade som busschaufför varefter han började engagera sig fackligt.

Allonias Sebhatu som är huvudkaraktär i filmen Taxiklubben, där vi följer konsekvenserna kring organisering av taxichaufförer i Stockholm. Rojda Sekersöz som gjort filmen Dröm vidare, en film som tar upp hur unga personer försöker skapa sig ett liv med osäkra framtidsmöjlighter. För att nämna några. Därutöver kommer vi bl a att visa science fiction-filmen In time, med Justin Timberlake i en av rollerna. Kanske den tydligaste kritiken av den amerikanska drömmen någonsin gjord på film. Med den brittiska I Daniel Blake, kommer vi att försöka ta temperaturen på det svenska välfärdssystemet.  

NLFF - Nordisk Labour Film Festival, som är en del av den växande globala rörelsen av festivaler för arbetarfilmer i världen, blir startskottet för ett långvarigt samarbete med svenska fackförbund. Under namnet LabourDOX kommer vi efter festivalen att fortsätta ha regelbundna filmvisningar, samtal och workshops i samarbete med ABF och flera fackförbund under olika teman. Vi har också som ambition att utöka den årliga festivalen till fler platser både lokalt och i Norden. Vi vill med denna satsning lyfta ‘arbetet’ ur olika perspektiv, underlätta för människor att diskutera arbetets möjligheter och begränsningar och fackförbundens roll. https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals/

Denna rörelse av filmfestivaler har ett högt kulturellt värde för arbetarrörelsen. Den talar till varje människa och vill stärka solidariteten mellan olika grupper i samhället. Den främsta fördelen med denna typ av arbetarfilmfestivaler för de fackliga organisationerna, är kopplingen som görs mellan arbetarrörelsen och kulturen. Den breddar bådas vårt arbete på ett sätt som är mer lättillgängligt för allmänheten, politiska företrädare, media och fackföreningsmedlemmar. Därför kommer vi även att ha ett seminarium där vi tar upp dessa frågor tillsammans med inbjudna från London Labour Film Festival.

Nordic Labour Film festival (NLFF) 2017

6-7th of May 2017 the first Nordic Labour Film Festival will take place at Folkets Bio Panora in Malmö, Sweden. Theme of this year's festival is union organisation. We will show films that concern wage labour, workers and unemployed people from different perspectives as well as offer talks with directors and specialists.

6-7 maj 2017 kommer den första Arbetar Filmfestivalen att äga rum på Folkets Bio Panora i Malmö. Tema för årets festival är facklig organisering. Vi kommer att visa filmer som rör lönearbete, arbetare och anställningslösa från olika perspektiv och erbjuda samtal med regissörer och sakkunniga.

  FILMS / FILMER

I, Daniel Blake by Ken Loach / Jag, Daniel Blake av Ken Loach

The death of a working man's newspaper by Fredrik Gertten / Mordet på en tidning av Fredrik Gertten

 Beyond Dreams by Rojda Sekersöz / Dröm vidare av Rojda Sekersöz

 The Taxi Club by Johan Palmgren / Taxiklubben av Johan Palmgren

 In time by Andrew Niccol / In time av Andrew Niccol

 

TALKS / SAMTAL

Social security system in dissolution / Trygghetssystem i upplösning

 We struggle through culture / Vi kämpar genom kultur

 Migrants in the union struggle / Migranter i facklig kamp

 

 

 

 

 

 

6-7 maj kommer en ny typ av arbetarfilmfestival att ha premiär på biograf Panora i Malmö, NLFF - Nordic Labour Film Festival. I samarbete med ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Panora och FilmCentrum Syd tar RåFILM arbetarfilmen till Malmö, Sverige och Norden. Detta årets festival har fått stöd från arbetarrörelsens kulturfond.

 

Utifrån temat facklig organisering kommer vi att visa filmer som berör lönearbete, arbetare och anställningslösa ur olika perspektiv. Vi kommer att visa dokumentärer och spelfilmer från Sverige och internationellt. Bjuda in regissörer och sakkunniga för att delta i samtal efter visningarna. Arrangera olika seminarium på teman som migration och fackförbund, samt arbetarfilmens roll.

 

Inbjudna personer är Mohammad Taj, tidigare ordförande för TUC (Englands motsvarighet till svenska LO, han är numera andra viceordförande). Taj kom till England 1974 och jobbade som busschaufför varefter han började engagera sig fackligt.

Allonias Sebhatu som är huvudkaraktär i filmen Taxiklubben, där vi följer konsekvenserna kring organisering av taxichaufförer i Stockholm. Rojda Sekersöz som gjort filmen Dröm vidare, en film som tar upp hur unga personer försöker skapa sig ett liv med osäkra framtidsmöjlighter. För att nämna några. Därutöver kommer vi bl a att visa science fiction-filmen In time, med Justin Timberlake i en av rollerna. Kanske den tydligaste kritiken av den amerikanska drömmen någonsin gjord på film. Med den brittiska I Daniel Blake, kommer vi att försöka ta temperaturen på det svenska välfärdssystemet.