Nordic Labour Film festival (NLFF) 2017

6-7th of May 2017 the first Nordic Labour Film Festival will take place at Folkets Bio Panora in Malmö, Sweden. Theme of this year's festival is union organisation. We will show films that concern wage labour, workers and unemployed people from different perspectives as well as offer talks with directors and specialists.

6-7 maj 2017 kommer den första Arbetar Filmfestivalen att äga rum på Folkets Bio Panora i Malmö. Tema för årets festival är facklig organisering. Vi kommer att visa filmer som rör lönearbete, arbetare och anställningslösa från olika perspektiv och erbjuda samtal med regissörer och sakkunniga.

  FILMS / FILMER

I, Daniel Blake by Ken Loach / Jag, Daniel Blake av Ken Loach

The death of a working man's newspaper by Fredrik Gertten / Mordet på en tidning av Fredrik Gertten

 Beyond Dreams by Rojda Sekersöz / Dröm vidare av Rojda Sekersöz

 The Taxi Club by Johan Palmgren / Taxiklubben av Johan Palmgren

 In time by Andrew Niccol / In time av Andrew Niccol

 

TALKS / SAMTAL

Social security system in dissolution / Trygghetssystem i upplösning

 We struggle through culture / Vi kämpar genom kultur

 Migrants in the union struggle / Migranter i facklig kamp