NLFF is part of a growing global movement of labour film festivals around the world. This is the second edition of the Nordic festival, organized by filmmaker-collective RåFILM. We continue this long-term collaboration together with the Swedish trade unions and ABF (the Workers’ Educational Association) by welcoming four new unions, LO Malmö and Centrum för Arbetarhistoria. By this years festival we continue to encourage discussions of working conditions in Sweden and have outlooks at rest of the world through the theme CLASS. We use film as a tool to highlight issues for the public, political representatives, media and union members. We also want to encourage trade unions to use film and will continue to organise film screenings throughout the year under the banner LabourFLIX.

SV

Arbetarfilm Festivalen (NLFF) är en del av en växande global rörelse av arbetarfilmfestivaler runt om i världen. Det här är den andra upplagan av den nordiska festivalen, organiserad av filmkollektivet RåFILM. Vi fortsätter detta långsiktiga samarbete tillsammans med de svenska fackföreningarna och ABF (Arbetstagarnas Bildningsförbund) genom att välkomna fyra nya fackföreningar, LO Malmö och Centrum för Abetarhistoria. På årets festival fortsätter vi att uppmuntra diskussioner om arbetsförhållanden i Sverige och ha utsikt över resten av världen genom temat KLASS. Vi använder film som ett verktyg för att lyfta frågor för allmänheten, politiska representanter, media och fackliga medlemmar. Vi vill också uppmuntra fackföreningar att använda film och fortsätter att organisera filmvisningar under hela året under namnet LabourFLIX.


Cooperation/Samarbete
ABFEmmaus BjörkåFolkets Bio Malmö / PanoraFilmCentrum Syd

Funding/Finansiering
Arbetarrörelsens Kulturfond, ABF Malmö, ABF Skåne, ABF Förbundet, LO Malmö, Centrum för Arbetarhistoria

Supporting Union Collaborators/Stödjande Fackföreningar i Samarbete
Byggnads SkåneElektrikerna, SAC, Handels, GS Facket, Transport
TICKET INFORMATION // BILJETTINFO
Film Ticket: 50kr
Festival Pass: 100kr - A whole film festival for less than the price of a ticket in a normal cinema
Seminars: Free
Film tickets and festival passes can be purchased at Panora during the festival. You can pay in cash or via Swish.
We open the ticket office Saturday 11.30
Please be in time!
First screening starts at 12.00

Filmbiljett: 50kr
Festivalpass: 100kr - En hel filmfestival för mindre än priset av en biljett på SF
Seminarier: Gratis
Filmbiljetter och festivalpass kan köpas på Panora under festivalen. Vi kan ta emot kontanter och Swish.
Biljettförsäljningen öppnar lördag 11.30
Glöm inte att komma i tid! 
Första filmen börjar 12.00


PROGRAM
http://nlff.se/program.html