THE WAGE SINKERS AND THE WAY FORWARD // LÖNESÄNKARNA & VÄGEN FRAMÅT
Over the past 30 years, less of the growing prosperity has benefited the workers. Why did the unions fail to stop this development? What actions can we take to push for a different policy when it comes to wealth division? What concrete strategies can we adopt to drive this issue forward?
This will be a discussion between representatives from several trade unions in Sweden and is led by the journalist, author and filmmaker Erik Sandberg. The discussion begins straight after the film The Wage Sinkers.

Under de senaste 30 åren har allt mindre av det växande välståndet kommit löntagarna till del. Varför har inte facken lyckats stoppa utvecklingen? Hur kan vi mobilisera för en annan fördelningspolitik? Vilka konkreta strategier kan vi ha för vägen framåt?
Samtalet sker med representanter från våra fackliga samarbetspartners och leds av journalisten, författaren och filmaren Erik Sandberg. Samtalet följer direkt efter filmvisningen av Lönesänkarna.

UNIONS FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY // FACKEN FÖR INTERNATIONELL SOLIDARITET
How can the unions be used as a platform to strengthen international solidarity? We will talk about three different examples where union struggles are taking place globally. Construction workers support colleagues who under harsh conditions build football arenas for the World Cup. Employees and union affiliates at Systembolaget have joined forces and fight for the living conditions of wine workers. The organisation of informal transport workers globally that has led to major improvements. How can the unions in Sweden create solidarity with immigrants and organise themselves in an anti-racist manner?
Participants: Jakob Wagner (Byggnads), Emil Boss (SAC), Dave Spooner (Global Labour Institute) and Jason Vandercamp (SQI - Swedish Queer Initiative South).

Hur kan facken användas som plattform för att stärka internationell solidaritet? Vi berättar om tre exempel där facklig kamp sker globalt. Byggarbetare som stödjer kollegor vilka under vidriga förhållande bygger fotbollsarenor till VM. Anställda och fackligt anslutna på Systembolaget som har gått samman och kämpar för vinarbetares livsvillkor. Organiseringen av informella transportarbetare globalt som har lett till stora förbättringar. Hur kan facken i Sverige solidarisera med immigranter och organisera sig antirasistiskt?
Medverkande: Jakob Wagner (Byggnads), Emil Boss (SAC), Dave Spooner (Global Labour Institute) och Jason Vandercamp (SQI - Svenskt Queer Initiativ Syd).

You go to work every day, but can’t be sure that your salary will cover your basics. You are monitored and must be available 24 hours a day in order to retain your ‘employment by hour’ agreement. This talk is based around the issues that the Loose Arrangements book addresses. It gives a clear picture of today's class society, where more and more fields or work are becoming subject to worse working conditions. The talk will be moderated by Mattias Torstensson (Arbetarlitteraturpodden).

Du jobbar varje dag, men kan inte vara trygg med att lönen kommer räcka till. Du övervakas och måste vara tillgänglig dygnet runt för att få behålla din timanställning. Detta samtal rör sig utifrån de frågor som boken Lösa förbindelser tar upp. Den ger en tydlig bild av dagens klassamhälle där all fler yrkesområden får allt sämre arbetsvillkor. Samtalet moderaras av Mattias Torstensson (Arbetarlitteraturpodden).

THE SWEDISH TRADE UNION CENTRE FOR UNDOCUMENTED MIGRANTS // FACKLIGT CENTER FÖR PAPPERSLÖSA
The centre - together with 34 unions - helps undocumented immigrants, EU migrants and new arrivals who have been exploited by unscrupulous employers. They educate union activists, engage in debate about the importance of a humane immigration and fight for equal working rights for everyone. Talk with Bengt Sandberg (The Swedish Trade Union Centre for Undocumented Migrants).

Fackligt Center För Papperslösa hjälper, tillsammans med 34 fackliga organisationer, papperslösa, EU-migranter och nyanlända som har utnyttjats av skrupelfria arbetsgivare. De utbildar fackligt aktiva, för debatt om varför det är viktigt med en human migration- och flyktingpolitik och för kamp för alla människors lika rätt.
Föreläsning med Bengt Sandberg (Fackligt Center För Papperslösa).

 

CONCRETE // BETONG
Henrik Johansson gives a reading from the book Concrete - stories from the builders’ hut. The book came out in 2011 and became a success. It’s an autobiographical book about life as a concrete worker, written by Jakob Mathiassen.

Högläsning ur boken Betong - historier från byggboden av Henrik Johansson. Boken kom ut 2011 och blev en succé. Det är en självbiografisk bok om livet som betongarbetare, skriven av Jakob Mathiassen.

WORKERS BAR // ARBETARBAREN
After a whole day of movies, unwind with a drink together at the bar Nya Tröls, Karlskronaplan 1. Here we can talk, and even raise our voices in a workers’ sing-a-long event. Tina Wilhelmsson kicks things off with the song “Hanna från Arlöv”.

Efter en heldag med filmer varva ner med en dryck tillsammans på baren Nya Tröls, Karlskronaplan 1. Här snackar vi och peppas upp med arbetar-allsång. Tina Wilhelmsson introducerar med sången “Hanna från Arlöv”.

RESTRICTIONS ON THE RIGHT TO STRIKE // BEGRÄNSNINGAR I STREJKRÄTTEN
The government has started an inquiry which may restrict the possibility of action in the event of workplace conflicts. The harbour conflict in Gothenburg has recently been at the centre of discussion. What will the consequences of these limitations be for the collective labour movement as a whole?
This will be a discussion between representatives from several trade unions in Sweden.

Regeringen har tillsatt en utredning som kan inskränka möjligheten till stridsåtgärder vid arbetsplatskonflikter. Hamnkonflikten i Göteborg har på senare tid stått i centrum för diskussionen. Vad får begränsningarna för konsekvenser för hela den samlade arbetarrörelsen?
Samtalet sker med representanter från flera fackförbund i Sverige.

The Power of Informal Transport Workers" A short film and Q&A with Dave Spooner (Global Labour Institute)

GLI produced this short film for the unions and international solidarity.

In many parts of the world, transport – particularly urban passenger transport – is largely in the informal economy. The informal transport industry provides a meagre livelihood for millions of transport workers. Informal transport workers provide essential services to society and the economy, yet are denied basic rights at work and are largely invisible to law-makers, policy-makers and city planners. Since 2013, the International Transport Workers' Federation (ITF) has been supporting unions in organising and representing informal transport workers across the world, as part of the ITF Informal Transport Workers Project.

FOLK SONGS ON CHORDS // VISOR PÅ ACKORD

A tribute to women who have worked in industry. Four stories. Four decades. Olga Lundgren, engraver, 40's; Ingeborg Mayerhofer, electrician, 50s; Britt-Marie Bladh, production line worker, 60's; Wendela Dehlin, welder, 70's. These songs and stories are based on interviews with the four women. With Tina Wilhelmsson.

En hyllning till kvinnor som jobbat i industrin. Fyra berättelser. Fyra decennier. Olga Lundgren, graverare, 40-tal; Ingeborg Mayerhofer, linderska, 50-tal; Britt-Marie Bladh, löpande band, 60-tal; Wendela Dehlin, elsvetsare, 70-tal. Visorna och berättelserna bygger på intervjuer med de fyra kvinnorna. Med Tina Wilhelmsson.

A talk about how is the labour movement is strengthened by cultural events such as a film festival. How can film and culture be used to visualise and raise important issues for the union and labour movement?

 

 

A talk about the conditions of migrant workers and immigrants in the Swedish labour market and the solidarity which is needed here.
Samtal om arbetsförhållande för personer med bakgrund utanför Sverige och den solidaritet vi behöver i facken.

Guests:
Mohammad Taj 2nd Vice President of TUC - The national trade union centre, Britain.
Talat Bhat RåFILM (organiser of NLFF) and director of upcoming documentary
Rocking the Birger Jarl.
Daria Bogdanska Cartoonist that made a book about struggles as a migrant worker.

Ett samtal om hur arbetarrörelsen stärks genom kulturarrangemang som en filmfestival. Hur kan film och kultur användas för att synliggöra och lyfta viktiga frågor för fackförenings- och arbetarrörelsen?