RESTRICTIONS ON THE RIGHT TO STRIKE // BEGRÄNSNINGAR I STREJKRÄTTEN
The government has started an inquiry which may restrict the possibility of action in the event of workplace conflicts. The harbour conflict in Gothenburg has recently been at the centre of discussion. What will the consequences of these limitations be for the collective labour movement as a whole?
This will be a discussion between representatives from several trade unions in Sweden.

Regeringen har tillsatt en utredning som kan inskränka möjligheten till stridsåtgärder vid arbetsplatskonflikter. Hamnkonflikten i Göteborg har på senare tid stått i centrum för diskussionen. Vad får begränsningarna för konsekvenser för hela den samlade arbetarrörelsen?
Samtalet sker med representanter från flera fackförbund i Sverige.