THE SWEDISH TRADE UNION CENTRE FOR UNDOCUMENTED MIGRANTS // FACKLIGT CENTER FÖR PAPPERSLÖSA
The centre - together with 34 unions - helps undocumented immigrants, EU migrants and new arrivals who have been exploited by unscrupulous employers. They educate union activists, engage in debate about the importance of a humane immigration and fight for equal working rights for everyone. Talk with Bengt Sandberg (The Swedish Trade Union Centre for Undocumented Migrants).

Fackligt Center För Papperslösa hjälper, tillsammans med 34 fackliga organisationer, papperslösa, EU-migranter och nyanlända som har utnyttjats av skrupelfria arbetsgivare. De utbildar fackligt aktiva, för debatt om varför det är viktigt med en human migration- och flyktingpolitik och för kamp för alla människors lika rätt.
Föreläsning med Bengt Sandberg (Fackligt Center För Papperslösa).