You go to work every day, but can’t be sure that your salary will cover your basics. You are monitored and must be available 24 hours a day in order to retain your ‘employment by hour’ agreement. This talk is based around the issues that the Loose Arrangements book addresses. It gives a clear picture of today's class society, where more and more fields or work are becoming subject to worse working conditions. The talk will be moderated by Mattias Torstensson (Arbetarlitteraturpodden).

Du jobbar varje dag, men kan inte vara trygg med att lönen kommer räcka till. Du övervakas och måste vara tillgänglig dygnet runt för att få behålla din timanställning. Detta samtal rör sig utifrån de frågor som boken Lösa förbindelser tar upp. Den ger en tydlig bild av dagens klassamhälle där all fler yrkesområden får allt sämre arbetsvillkor. Samtalet moderaras av Mattias Torstensson (Arbetarlitteraturpodden).