UNIONS FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY // FACKEN FÖR INTERNATIONELL SOLIDARITET
How can the unions be used as a platform to strengthen international solidarity? We will talk about three different examples where union struggles are taking place globally. Construction workers support colleagues who under harsh conditions build football arenas for the World Cup. Employees and union affiliates at Systembolaget have joined forces and fight for the living conditions of wine workers. The organisation of informal transport workers globally that has led to major improvements. How can the unions in Sweden create solidarity with immigrants and organise themselves in an anti-racist manner?
Participants: Jakob Wagner (Byggnads), Emil Boss (SAC), Dave Spooner (Global Labour Institute) and Jason Vandercamp (SQI - Swedish Queer Initiative South).

Hur kan facken användas som plattform för att stärka internationell solidaritet? Vi berättar om tre exempel där facklig kamp sker globalt. Byggarbetare som stödjer kollegor vilka under vidriga förhållande bygger fotbollsarenor till VM. Anställda och fackligt anslutna på Systembolaget som har gått samman och kämpar för vinarbetares livsvillkor. Organiseringen av informella transportarbetare globalt som har lett till stora förbättringar. Hur kan facken i Sverige solidarisera med immigranter och organisera sig antirasistiskt?
Medverkande: Jakob Wagner (Byggnads), Emil Boss (SAC), Dave Spooner (Global Labour Institute) och Jason Vandercamp (SQI - Svenskt Queer Initiativ Syd).