THE WAGE SINKERS AND THE WAY FORWARD // LÖNESÄNKARNA & VÄGEN FRAMÅT
Over the past 30 years, less of the growing prosperity has benefited the workers. Why did the unions fail to stop this development? What actions can we take to push for a different policy when it comes to wealth division? What concrete strategies can we adopt to drive this issue forward?
This will be a discussion between representatives from several trade unions in Sweden and is led by the journalist, author and filmmaker Erik Sandberg. The discussion begins straight after the film The Wage Sinkers.

Under de senaste 30 åren har allt mindre av det växande välståndet kommit löntagarna till del. Varför har inte facken lyckats stoppa utvecklingen? Hur kan vi mobilisera för en annan fördelningspolitik? Vilka konkreta strategier kan vi ha för vägen framåt?
Samtalet sker med representanter från våra fackliga samarbetspartners och leds av journalisten, författaren och filmaren Erik Sandberg. Samtalet följer direkt efter filmvisningen av Lönesänkarna.